lørdag 28. desember 2013

Kunngjøringer

Kunngjøring:  Fasteretrett – 28. til 29. februar 2020 i Vår Frue Kirke
Pater Antonius Maria Sohler skal lede fasteretrett fra fredag, 28.februar til lørdag, 29.februar 2020 i Vår Frue Kirke.
Han er generalvikar for Tromsø stift og Sogneadministrator for Hammerfest.
TEMA: «Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» (Joh. 10).  
Program kommer.
Alle er hjertelig velkommen!
 


http://www.katolsk.no/nyheter/2017/12/relikvier-av-hellige-therese-kommer-til-norge-i-2018http://www.katolsk.no/nyheter/2017/12/relikvier-av-hellige-therese-kommer-til-norge-i-2018